Hillers Groep

 

Hillers Investeringen

Hillers Investeringen is een onafhankelijke investeringsmaatschappij en richt zich - zonder specifieke branch of sectorvoorkeur - op het investeren in bedrijven waar een groei - of verbeter potentieel aanwezig is en aspecten als groeifinanciering of management buy-out(MBO) en buy-in(MBI) een rol spelen. Wij zijn als actief aandeelhouder nauw betrokken bij de ontwikkelingen van onze portfolio bedrijven.

Uitgangspunten

Hillers Investeringen streeft naar bestendige relaties met de ondernemers en managers van de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd. Dit is gebaseerd op onderling vertrouwen en respect gericht op het gezamenlijk ontwikkelen van een succesvol bedrijf. Hierbij hanteren wij de volgende uitgangspunten:

  1. wij investeren alleen in markten en producten die wij begrijpen
  2. wij investeren op basis van co-investment met het management
  3. wij vragen een actieve rol in het toezichtsorgaan en of management
  4. wij investeren op basis van minderheidsdeelneming tot maximaal 50%
  5. de investeringshorizon bedraagt tussen de vijf en tien jaar

Investeringen worden gedaan op basis van eigen vermogen met een minimum van € 100.000 tot een maximum van € 1.000.000 per investering.